Lokalrådsmøde – august 2010

Torsdag den 26. august kl. 13.30 I Folkemusikhuset med følgende dagsorden 1 valg af ordstyrer 2 siden sidst 3 fra kassereren 4 vedtægter 5 forretningsorden 6 hjemmeside 7 flag/flagstænger 8 trafikchikaneændring 9 bænkopsætning 10 idéer til arbejdsområder 11 næste møde 12 evt.     Referat af møde i Fensmark Lokalråd, d. 26.august 2010 ___________________________________________________________________ Til stede: Peter Jensen, Bent Sandberg Andersen, Curtie Fugl, Randi Møllebro, Merete Saaby, Poul Steen, Hanne Ringgaard Neldeberg, Lis Engraf Jensen og Åse Christiansen [...]