Lokalrådsmøde – oktober 2010

Torsdag den 7. oktober kl. 13.30 I Folkemusikhuset med følgende dagsorden 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 flag 6 trafikchikaneændring 7 hjemmeside 8 bænkopsætning 9 idéer til arbejdsområder 10 næste møde 11 evt. Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 7/10 2010 i Folkemusikhuset Til stede: Peter, Randi, Bent, Merete, Hanne, Åse 1.Bent blev valgt til ordstyrer 2.Referatet blev godkendt 3.Siden sidst fra formanden •Vi er blevet godkendt [...]