Lokalrådsmøde – januar 2011

Torsdag den 13. januar kl. 14.00 i Folkemusikhuset Dagsorden 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 møde for lokalrådsformænd/stormøde 6 trafikchikaneændring 7 hjemmeside 8 bænkopsætning 9 generalforsamling 10 naturbase 11 Platanvejparkeringspladser 11A bus/busrute 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møde 14 Evt.   Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 13/1 2011 i Folkemusikhuset Deltagere: Peter, Bent, Poul, Curtie, Merete, Lis, Åse Vi tilføjede et nyt punkt: 11A vedr. ny busrute. 1. Ordstyrer: Lis   2. Referatet godkendt, dog sætter vi fremover nye idéer til [...]