Lokalrådsmøde – april 2011

april2011 Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Torsdag d. 14. april 2011 kl. 14.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 møder med Lokaludvalget og Andre lokalråd 6 logo 7 bænkopsætning 8 naturbase 9 hjertestarter 10 Idéer til arbejdsområder 11 Næste møde 12 Evt.   Referat af møde i Fensmark lokalråd d. 14/4 2011 i Folkemusikhuset Til stede: Bent, Peter, Lis, Randi, Hanne, Merete, Curtie, Åse + gæster. Afbud Poul. 1. Ordstyrer: Merete 2. Referat fra 3/3 godkendt Referat fra generalforsamlingen d. 22/3 godkendt med [...]