Lokalrådsmøde – august 2011

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Torsdag d. 11. august 2011 kl. 14.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 møde med foreninger 6 logo 7 bænkopsætning 8 naturbase 9 hjertestarter 10 Idéer til arbejdsområder 11 Næste møde 12 Evt. Referat af møde i lokalrådet d. 11. aug. 2011 i Folkemusikhuset. Til stede: Peter, Bent, Randi, Curtie, Merete og Åse, samt 7 gæster. 1. Ordstyrer: Randi 2. Referatet godkendt, dog skal der rettelig stå ”Jørgen Sandby” i pkt. 8. 3. Siden sidst fra [...]