Lokalrådsmøde – september 2011

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Torsdag d. 22. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 evaluering af møde med foreninger 6 lokalrådsformandsmødeorientering 7 naturbase 8 Idéer til arbejdsområder 9 Næste møde 10 Evt. Referat af Lokalrådsmøde 22. september 2011 Til stede: Randi, Curtie, Merete, Hanne, Bent, Randi, Lis (inde i møde efter aftale), Peter Gæst: naturvejleder Helen Holm Inden mødet mindedes afdøde lokalrådsmedlem Poul Steen · Ordstyrer - og referent - blev Peter · Referatet fra sidste møde [...]