Lokalrådsmøde – oktober 2011

oktober2011 Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 14.00   Dagsorden:   1                    valg af ordstyrer 2                    godkendelse af referat 3                    siden sidst v/formanden 4                    fra kassereren 5                    møde med lokalrådsformænd og møde med Martin Tange 6                    logo 7                    trafik 8                    naturbase 9                    skilte til mosen 10                  Idéer til arbejdsområder 11                  Næste møde 12                  Evt.     Referat af møde i Fensmark Lokalråd 27/10 2011 i folkemusikhuset Til stede: Peter, Randi, Lis, Bent, Hanne, Merete, Curtie, Åse Ordstyrer: Randi Referat af møde d. 22/9 godkendt (hov – Bent [...]