Lokalrådsmøde – november 2011

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Torsdag d. 24. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden: 0 LOKALRÅDSLOGOKONKURRENCEPRÆMIEOVERRÆKKELSE 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 møde med Martin Tange og øvrige lokalrådsformænd 6 høringssvar til vindmølleplan 7 trafik 8 mødeafslutningstid 9 skilte til mosen 10 førstehjælpskursus 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møde 13 Evt.     Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 24. november 2011 i Folkemusikhuset Til stede: Randi, Peter, Bent, [...]