Lokalrådsmøde – januar 2012

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 evaluering af mødet 12. ds. 6 medborgerskab 7 generalforsamling 8 bus 9 skilte til mosen 10 Røjleparken 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møde og mødedage 13 Evt.     Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 26/1 2012 i Folkemusikhuset Til stede: Peter, Merete, Hanne, Lis, Åse 1. Dirigent: Hanne 2. Referat fra mødet d. 24/11 2012 godkendt. 3. Siden sidst v/Peter: · Peter deltog i et møde [...]