Lokalrådsmøde – februar 2012

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Mandag d. 13. februar 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 generalforsamling 6 møde med Parkvæsenet (Michael Kornbæk) 7 Naturbase 8 trafik/veje 9 skilte til mosen 10 Røjleparken 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møde 13 Evt.     Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 13. feb. 2012 i Folkemusikhuset Til stede: Bent, Curtie, Hanne, Merete, Peter, Randi, Åse. Lis sidst på mødet. Der var 6 gæster. 1. Curtie ordstyrer. 2. Referat fra mødet d. 26/1 godkendt. 3. Siden [...]