Lokalrådsmøde – april 2012

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Tirsdag d. 10. april 2012 kl. 12.30 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 generalforsamlingsevaluering 6 møde med Parkvæsenet (Michael Kornbæk) 7 Naturbase 8 trafik/veje 9 Kommuneplanstrategi 2012-2024 10 Idéer til arbejdsområder 11 Næste møde 12 Evt. Referat af møde i lokalrådet d. 10. april 2012 i Folkemusikhuset Til stede: Merete, Peter, Randi, Åse og Poul (ny suppleant) samt 1 borger Afbud: Bent, Curtie, Hanne og Lis (på arbejde). Kl. 14-15.30: Parkchef Michael Kornbech og projektmedarbejder Niels Rasmussen. 1. Ordstyrer: [...]