Borgermøde – omfartsvej

Planen for den "Nordlige omfartsvej om Næstved" kan ses på følgende adresse: www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/naestved/Documents/Naestved_omfartsvej_rapport_365.pdf BORGERMØDE Tirsdag den 15. maj kl. 19.00 I Holmegaardhallen Emnet vil være Trafik i og omkring Fensmark nu og i fremtiden. Mødet vil være i 2 dele. Første del vil omfatte det nære, herunder bl.a. Tørvevej Holmegaardsvej Næstvedvej v. Fakta Skolesti ved Sølunden Krydset Kalkerupvej-Glasværksvej Fortove forskellige steder Denne liste er ikke fuldstændig. Flere emner kan komme frem under mødet, så hvis du har noget, så [...]