Lokalrådsmøde – juni 2012

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 fra Borgermødet mm. 6 Stormøde 7 Grønne områder 8 postkasser 9 bænke og affaldsbeholdere 10 Naturbase 11 Status 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møde 14 Evt. Referat af møde i Fensmark Lokalråd 13. juni 2012 i Folkemusikhuset Til stede: Bent, Curtie, Hanne, Merete, Peter, Poul, Randi, Åse + 3 borgere 1. Ordstyrer: Randi 2. Referat af møde d. 10/4 godkendt. 3. Siden sidst v/Peter: · Endnu en klage vedr. gadelarm [...]