Lokalrådsmøde – august 2012

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Mandag d. 20. august 2012 kl. 13.30 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 Stormøde 6 Møde m. Lokaldemokratiudvalget 7 Grønne områder Dette punkt begynder kl. 14.30 8 postkasser 9 bænke og affaldsbeholdere 10 Naturbase 11 Fensmark.net 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møde 14 Evt. Under pkt. 7 deltager Grith Neel Andersen fra kommunen     Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 20. august 2012 i Folkemusikhuset Til stede: Bent, Curtie, Lis, Merete, Peter, Poul, Randi, Åse og 2 borgere. [...]