Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Mandag d. 20. august 2012 kl. 13.30

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 Stormøde

6 Møde m. Lokaldemokratiudvalget

7 Grønne områder Dette punkt begynder kl. 14.30

8 postkasser

9 bænke og affaldsbeholdere

10 Naturbase

11 Fensmark.net

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde

14 Evt.

Under pkt. 7 deltager Grith Neel Andersen fra kommunen

 

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 20. august 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Bent, Curtie, Lis, Merete, Peter, Poul, Randi, Åse og 2 borgere.

Ekstra: Natura 2000-høring ind som punkt 12.

1. Ordstyrer: Randi

2. Referat fra lokalrådsmødet 13. juni 2012 godkendt

3. Siden sidst v/formand Peter:

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vedr. lokalrådsarbejdet er kommet. Rundsendt pr. mail i juli.

Vi har fået en invitation for 2 personer til klima-temamøde med byrådet d. 3. sep.

Peter og Poul deltager.

Der er kommet en Vandrefestivalavis med ture i Region Sjælland. Ligger på biblioteket.

Peter har rykket kommunen og Vejdirektoratet for svar vedr. omfartsvejen: Bliver Fensmarkvej lukket eller ej?

 

4. Fra kasserer Bent: Han vil indkøbe et lille lager af printerpapir, printerpatroner m.m., og vi kan få af ham. Lettere end at skulle overføre penge for hvert lille køb.

 

5. Til stormødet d. 22. sep. er der tilmeldt 7 herfra. Det bliver på Rønnebæksholm.

 

6. Møde med Lokaldemokratiudvalget.

Det var et udmærket møde, men kun lidt konkret nyt. De vil overtage sagen vedr. skiltning til mosen. Referat er udsendt til Lokalrådet.

Vi vil fortsætte med at undersøge/drøfte emnet ”informationstavler”/”eventtavler” ved indfaldsvejene, både d. 22. på Rønnebæksholm og på næste ordinære møde. Måske kan vi arbejde sammen med andre lokalråd om hvordan det bedst gøres.

 

7. Grønne områder. Med deltagelse af stadsgartner Grith Neel Andersen fra Næstved Kommune.

 

Kommunen er ved at udarbejde en strategi for de grønne områder og vi opfordres til at komme med input indtil maj næste år. Der tænkes på initiativer, der kan binde områderne bedre sammen, øge aktiviteten til fods og på cykel, give mulighed for udfoldelse, fremme sundhed og grønne oplevelser. Grith skal samle alle idéer og forslag og give et overblik, og kommunen(?) vil dernæst prioritere. Der er penge i budgettet 2013 til 2017, men vi skal også selv være aktive m.h.t. at søge penge, fx hos Naturstyrelsen og Friluftsrådet.

Initiativerne skal forankres i lokalrådet, men med inddragelse af fx spejdere, skole, institutioner.

Grith fortalte, at hun fx kunne hjælpe med at arrangere et borgermøde og/eller en byvandring og annoncering. På stormødet d. 22. sep. vil Poul-Erik fra Fuglebjerg fortælle, hvordan de har gjort i Tappernøje.

Grith rådede os til at tage udgangspunkt i de grønne områder vi har, og tænke over, om man kunne anlægge dem helt forskelligt – til forskellige formål.

Vi talte om, at det kan være vores store vinteropgave i lokalrådet.

 

8. Postkasser

Vi har modtaget afslag på at få flere postkasser op i Fensmark efter en del skriverier med Post Danmark.

I Karrebæk har de fået en postkasse op igen efter at have samlet 500 underskrifter. Vi diskuterede om vi skulle gå i gang med noget lignende, eller om vi skulle opgive vores beskedne ønske om at få 1 postkasse ved REMA 1000 ud over den ved Fakta og den ved SuperBrugsen.

Vi gør noget andet. I første omgang vil Poul fra Lokalrådet bede beboerforeningen for Kattekæret, Østerled og Hovleddet om at undersøge behovet for en postkasse ved REMA 1000, og en borger, John Kyhl Larsen, tilbyder at gøre det samme vedr. Dragehøj og Alfehøj (tak!).

Vi har også modtaget afslag på ansøgningen om en pakkepoststander ved SuperBrugsen. Der er imidlertid fremover åbent alle ugens dage, og man kan få udleveret pakker derinde (også uden for postkontorets åbningstid). Problemet er derved stort set løst, og vi går ikke videre med sagen.

 

9. Bænke og affaldsbeholdere.

Vi vil fremover tage det op i sammenhæng med emnet ”de grønne områder”.

Punkt på næste møde.

 

10. Naturbase.

Peter har uddelt invitation og har annonceret møde vedr. naturbasen d. 3. sep.

Vi vil jo helst have basen liggende i eller tæt ved vores største naturattraktion og har søgt om en plads i mosen.

Godsejer Chr. Danneskiold Lassen har svaret således på vores henvendelse:

”Principielt er jeg bl.a. af hensyn til Fauna og Flora ikke interesseret i mere uro i Holmegårds Mose eller Fensmarksskoven end der allerede er. Det er dog muligt I efter nærmere aftale kan leje et areal”.

Peter er desuden ved at undersøge, hvem der nu ejer arealet lige uden for (syd for) mosen efter Holmegård Parks konkurs.

 

11. Fensmark Net

For 400 kr. om året kan vi få vores logo på forsiden af Fensmark Net. Vi binder os foreløbig for 2 år.

 

12. Natura 2000-høring

Flere af os har kigget i, læst eller tygget på de 2 store dele af planen, som vedrører vores område. Vanskeligt stof. Peter skriver høringssvar – at vi ikke kvalificeret kan tage stilling.

 

13. Idéer til arbejdsområder.

Nævnt ovenfor i referatet

14. Næste møde 25. sep. kl. 13.30. Afbud fra Peter.

15. Evt.

Vil nogen lave en scrapbog? Ingen meldte sig

 

Ref. Åse