Næstved Kommune

Omsorgsudvalget

Fensmark, den 2. september 2016

Genoptræning på Røjleparken.

På vort lokalrådsmøde i aftes drøftede vi det møde, som nogle medlemmer af lokalrådet havde med ældrechefen og chefen for center Nord den 22. august.
Spørgsmålet til dette møde var: Hvorfor er visiteret genoptræning flyttet fra Røjleparken til Symfonien?

Mødet tog sin tid, men vort udbytte var efter megen udenomssnak, at det ene og alen skyldtes pengene og personalet, ikke borgerne. Ved at flytte al genoptræning til Symfonien optimerede man brugen af ”maskinparken” på Symfonien og terapeuterne kunne hjælpe flere på en gang – vi troede det var individuel hjælp. På vort spørgsmål om ”maskinparken” på Røjleparken fik vi at vide, at den var slidt og den ville man ikke vedligeholde.

Hvad så med de borgere, der benytter Røjleparken til selvtræning?

Skal disse kunne risikere skader ved at benytte ikke vedligeholdt materiele?

Er der regnet på merprisen ved at transporterer borgerne til Symfonien og ikke en terapeut til Røjleparken?

Vi håber at få et uddybende svar fra politisk hold.

Med venlig hilsen

Peter Jensen