Lokalrådsmøde – oktober 2012

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset Onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 13.30 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 Borgermøder om Ny Omfartsvej 6 Grønne områder 7 Naturbase 8 Høringssvar om Børne- og ungepolitikken 9 Lokalrådsfolder 10 Postkasse ved Rema 1000 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møde 13 Evt. Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 24. oktober 2012 i Folkemusikhuset Til stede: Lis, Merete, Peter, Randi, Åse, 2 borgere. Afbud fra Bent, Curtie og Poul. 1. Ordstyrer: Randi 2. Referat fra møder d. 25/9 godkendt, [...]