Lokalrådsmøde – januar 2013

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 29. januar 2013 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Generalforsamling 7 Grønne områder; møde med grundejerforeninger 8 Høringssvar bjørneklobekæmpelse 9 Stier 10 Lokalrådsfolder 11 Plakatsøjler 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møde 14 Evt. Referat af møde i Fensmark Lokalråd 29/1 2013 på biblioteket Til stede: Bent, Curtie, Lis, Merete, Peter, Poul, Åse. Afbud: Randi. 5 borgere. 1. Ordstyrer: Lis 2. Indlæg fra tilhørere a. Hvordan går det med trafikreguleringen på Tørvevej? b. Kan der [...]