Lokalrådsmøde – marts 2013

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Generalforsamling 7 Grønne områder; møde med grundejerforeninger 8 Udvidelse af lokalrådet 9 Stier 10 Lokalrådsfolder 11 Skraldeordning 12 Høringssvar Ardagh 13 Idéer til arbejdsområder 14 Næste møde 15 Evt.   Referat af møde i Fensmark Lokalråd 12/3 2013 på Fensmark bibliotek Til stede: Bent, Curtie, Lis, Merete, Peter, Randi, Åse. Afbud fra Poul. 1. Ordstyrer: Randi 2. Punktet ”Indlæg fra tilhørere” udgik, ingen borgere var [...]