Lokalrådsmøde – april 2013

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 30. april 2013 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Generalforsamling 7 Grønne områder; møde med grundejerforeninger 8 Cykelsti gennem Stenskoven 9 Stier 10 Lokalrådsfolder 11 Infotavler 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møde 14 Evt. Referat af møde i Fensmark Lokalråd 30.April på Fensmark Bibliotek Til sted var: Peter,Aksel,Randi,Poul,Bent,Irene,Lis. Afbud fra: Curtie og Merete. 1 lokal borger var mødt Ordstyrer:Randi Der var ingen indlæg fra tilhørere. Referat blev godkendt. Formanden: Oplyste [...]