Lokalrådsmøde – juni 2013

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 11. juni 2013 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Rønnebæksholmmødet evaluering 7 Lokalrådsfolder 8 Infotavler 9 Status over diverse arbejdsområder 10 Idéer til arbejdsområder 11 Næste møder, mødeevaluering 12 Evt. Lokalrådsmøde 11 / 6 – 2013 Til stede: Peter, Curtie, Merete, Randi, Bent, Irene, Lis Afbud: Aksel, Poul 1 Valg af ordstyrer Randi 2 Indlæg fra tilhørere Intet – ingen tilhørere 3 Godkendelse af referat Referat fra 30/4 godkendt [...]