Lokalrådsmøde – august 2013

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 26. august 2013 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Lokalrådsfolder 7 Kommuneplan 8 Infotavler 9 Grønne områder/bypark 10 Lokalrådsudvidelse 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møde 13 Evt. Referat af Lokalrådsmøde mandag d. 26. August 2013 på biblioteket i Fensmark. Til stede: Peter, Bent, Randi, Lis, Curtie, Poul Samt en tilhører. Der var ingen indlæg fra tilhørere. Sidste referat blev godkendt. En enkelt rettelse: Normalt er møderne lukkede, men der [...]