Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 26. august 2013 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Lokalrådsfolder

7 Kommuneplan

8 Infotavler

9 Grønne områder/bypark

10 Lokalrådsudvidelse

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møde

13 Evt.

Referat af Lokalrådsmøde mandag d. 26. August 2013 på biblioteket i Fensmark.

Til stede: Peter, Bent, Randi, Lis, Curtie, Poul

Samt en tilhører.

Der var ingen indlæg fra tilhørere.

Sidste referat blev godkendt. En enkelt rettelse: Normalt er møderne lukkede, men der afholdes et åbent møde i hvert kvartal

Formandens indlæg: Der vil blive udskiftet 4 gamle vindmøller ind mod byen og de erstattes af 3 nye, som er noget større og kan forsyne 8.000 boliger med strøm.

Ardagh vil producere og aflevere mere varme til boliger ved glasværket.

Der søges i forskellige fonde, for at få penge til at etablere et glasmuseum i bygningerne ved glasværket. Der efterspørges billeder fra glasværkets start, og ligeledes historie fra den tid.

Der afholdes møde om skolereform i Rådmandshaven. Randi og Bent deltager.

Vores folder om Fensmark Lokalråd ligger nu klar til trykning hos Sangill.

Prisen er 3.250 kr. for 2.000 stk. Vil vi have flere koster 1.000 stk. 250,00 kr.

Peter taler med præsten for at høre om folderen kan omdeles sammen med kirkebladet.

Mini lokalplan er forelagt, vi har ikke forslag til ændringer.

Der afholdes et møde ang. De grønne områder her i byen, sammen med grundejerforeninger og Gritt. Tilskud til grønne områder er nu reduceret til 200.000 kr.

Ang. Sammenlægning af lokalrådsforeningerne i Rislev / Ganges Bro ,holdes der møde d. 5. September

Inden sammenlægningen afholdes 2 ekstra generalforsamlinger

Peter foreslår at der ændres i vore vedtægter, således at en borger der sidder i byrådet ikke kan vælges til lokalrådet.

Kasseren oplyser at der er 29.000 i kassen.

Næste møde: d 3. Oktober kl. 19.00 – 21.00 på Biblioteket

Ref. Poul