Lokalrådsmøde – oktober 2013

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Torsdag d. 3. oktober 2013 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 godkendelse af referat 3 siden sidst v/formanden 4 fra kassereren 5 møde m. Børneudvalget 6 informationsfolder 7 opsamling 8 lokalhistorie 9 Grønne områder/bypark 10 Lokalrådsudvidelse 11 Tilhørere til møderne 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møde 14 Evt. Referat af Lokalrådsmøde Torsdag 3 / 10 2013 kl. 19 – 21 Til stede: Peter, Curtie, Bent, Irene, Aksel, Lis Afbud: Poul, Merete, Randi Dagsorden 1 Valg af ordstyrer Peter 2 Godkendelse af referat Godkendt 3 Siden sidst v. [...]