Lokalrådsmøde – marts 2014

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 kommende generalforsamling 7 Lokalrådsudvidelse 8 Infoskærm 9 Venner af Europa/Unge i Europa 10 formandsmødereferat 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møder 13 Evt. Referat af møde i Fensmark Lokalråd d.4. marts 2014 på Fensmark Bibliotek Til sted var: Peter, Randi, Poul, Bent, Curtie, Merete, Lis, Irene. En lokal borger var mødt 1. Ordstyrer: Randi 2. indlæg fra tilhører Lars: Skolens problemer [...]