Lokalrådsmøde – maj 2014

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Torsdag d. 8. maj 2014 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 generalforsamlingsevaluering 7 spildevand 8 skole 9 grønne områder 10 lokalhistorie 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møder 13 Evt. Lokalrådsmøde 8. maj 2014 Referat Afbud fra Lis (er til EU-møde i Stary Poddvorov, vor venskabskommune) Formanden bød velkommen til de nye medlemmer af lokalrådet Punkt 1 Irene Punkt 2 Ingen Punkt 3 Referat fra sidste møde godkendt Punkt 4 Nye vedtægter udleveret til alle. Posthuset [...]