Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Torsdag d. 8. maj 2014 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 generalforsamlingsevaluering

7 spildevand

8 skole

9 grønne områder

10 lokalhistorie

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møder

13 Evt.

Lokalrådsmøde 8. maj 2014

Referat

Afbud fra Lis (er til EU-møde i Stary Poddvorov, vor venskabskommune)

Formanden bød velkommen til de nye medlemmer af lokalrådet

Punkt 1 Irene

Punkt 2 Ingen

Punkt 3 Referat fra sidste møde godkendt

Punkt 4 Nye vedtægter udleveret til alle.

Posthuset lukker i Superbrugsen. Vi skriver et åbent brev til PostDanmark om hvorfor.

Cykelsti i Stenskoven prioriteret som nr. 8 hos kommunen. Det undrer, at Stenskovvej ikke anses for en farlig skolevej trods det, at 25-30 elever fra Fensmark hver dag cykler til skolen i Rislev – kommunen ER blevet gjort opmærksom herpå.

Ny vej til Fensmark fra den ny fordelerrundkørsel på Køgevej ser ud til at være fremrykket fra 2040-2050 til 2016

Punkt 8 På sidste lokalrådsmøde enedes vi om at indkalde Skolebestyrelse, skoleledelse, Facebookgruppe mm til et møde om fremtiden for Holmegaardskolen. Dette møde fandt sted med god deltagelse . På dette møde blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på viderearbejde. I denne gruppe deltog Randi Møllebro på vegne af lokalrådet. Gruppen holdt møde 28. april og Randi kom for at referere fra dette møde. Derfor fremrykkedes dette punkt.
Randi refererede fra dette møde, at man var enedes om nogle visioner – mål for det videre arbejde.
1. Undervisning-skole.
En velfungerende og attraktive skole, som tiltrækker elever og gode medarbejdere. God driftsikker undervisning. Glade børn
2 Fysiske rammer og faciliteter.
Forbedre/ordne skolens fysike rammer. Mere kunst på skolen. Skolen skal stråle skole og liv ud mod Holmegaardsvej.
3 Samarbejdet skole og foreninger.
Udvikle skolen som et kulturcenter og samlingspunkt – i samarbejde med bl.a. Folkemusikhuset. Samle frivillige kræfter i Fensmark.

Der er planlagt et stort møde med forældre, foreninger mm den 28. maj.

Punkt 5 Kassereren skulle have underskrifter fra alle i forbindelse med skift af bank. Dette nødvendigt, da vi ikke i vedtægterne har en paragraf om hvem der tegner lokalrådet. Dette skal huskes til næste generalforsamling.

Punkt 6 Generalforsamling forløb fint med mange deltagere og det gik fint med at få nye medlemmer for de, der ikke ønskede genvalg. Måske skal vi huske at lave en øveaften med: afsynging af Fensmarkvalsen.

Punkt 7 Curtie refererede fra mødet i Herlufmaglehallen om muligheder ved spildevandsordninger i landområderne. De fra Næstved kommune, der forestod møde manglede viden om mange tekniske ting; Curtie kunne qva sit gamle arbejdsområde hjælpe godt med til hjælp for de fremmødte. Vi bør nok finde frem til alle, der skal have spildevandsrensning inden for de kommende år, således at de får muligheder for at gå sammen om renseanlæg isf. At hver skal lave sit eget. Dette var der ikke tænkt på til mødet i Herlufmaglehallen, som var for de, der skal have det klaret i indeværende kalenderår!

Punkt 9 Fra Grith er der kommet et udspil om indretning af de grønne områder bag Folkemusikhuset og ved biblioteket. Idéen ser godt ud. Vi skal have indkaldt til møde med grundejerforeningen Kildegården, Grith og lokalrådet, så vi kan se på Kildegårdens forslag og på Griths. Er der forskelle/ligheder? Det videre forløb aftsales herfra.

Oysensøen og området deromkring bør også tages op med interessanter.

Punkt 10 Curtie refererede fra siste møde i gruppen. Viggo Skomagers rolle som socialrådgiver mm skal frem.

Punkt 11 Spildevand og Glasmuseum sættes på listen over arbejdsområder

Punkt 12 Mandag 18/8, torsdag 2/10 og onsdag 12/11 er kommende mødedatoer. Hvis det bliver aktuelt med et 4. møde lægges det på en tirsdag.

Punkt 13 Lokalrådsskovturen finder sted tirsdag 20/5 fra kl. 11.00