Lokalrådsmøde – august 2014

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 18. august 2014 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 biblioteket 7 fra møde med Lokaldemokratiudvalget 8 Stormøde 9 skole 10 grønne områder 11 Rislev gadekær mm 12 lokalhistorie 13 Idéer til arbejdsområder 14 Næste møder 15 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 18 / 8 - 2014 Til stede: Peter, Curtie, Aksel, Bent, Henny, Marie-Louise. Lis Afbud: Irene, Poul Dagsorden 1 Valg af ordstyrer Marie Louise 2 Indlæg fra tilhørerne Tilfredshed med indlæg om lokalrådenes manglende [...]