Lokalrådsmøde – oktober 2014

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 6. oktober 2014 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 evaluering af borgermødet om biblioteket 7 evaluering af stormødet 8 Rislev gadekær 9 Fra møde om skole 10 Fra møde om Oysensøen 11 Lokalhistorie 12 Hvad kan vi tænke os som lokalråd fremover? 13 Idéer til arbejdsområder 14 Næste møder 15 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 6 / 10 – 2014 Til stede: Peter, Curtie, Henny, Marie-Louise, Bent, Lis Afbud: Irene, Aksel 1 Valg [...]