Lokalrådsmøde – november 2014

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Onsdag d. 12. november 2014 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Rislev gadekær 7 Om skole 8 Fra møde om Oysensøen 9 Lokalhistorie 10 Idéer til arbejdsområder 11 Næste møder 12 Evt. Referat af lokalrådsmødet 12. november 2014.11.13 Til stede: Henny, Poul, Bent og Peter Add 1) Bent Add 2) Ingen Add 3) Udsat til næste møde Add 4) Møde t med de unge europæere gik fint Møde med politiet, der [...]