Lokalrådsmøde – januar 2015

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 19. januar 2015 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Galleri Dragehøj 7 Affaldsplaner 8 Busruteomlægningsforslag 9 Huset på Marievej 10 Lokalhistorie 11 generalforsamling 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møder 14 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 19/1 – 15 Til stede: Henny, Poul, Marie-Louise, Bent, Peter, Irene, Curtie, Lis Afbud : Aksel Tilhørere : Flemming, Ole Pilegaard Dagsorden 1 Valg af ordstyrer Henny 2 Indlæg fra tilhørere Kommer under pkt. 10 3 [...]