Lokalrådsmøde – marts 2015

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.30-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Affaldsplaner 7 Lokalhistorie 8 Generalforsamling 9 Hundeskovsanlæg 10 Skole – kvalitet og udvikling 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møder 13 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 11/3 - 2015 Til stede : Marie-Louise – Henny – Poul – Irene – Curtie – Bent – Peter – Lis Afbud : Aksel Kubert Tilhører : Merete Maibøll Ad 1 Ordstyrer Bent Ad 2 Indlæg [...]