Lokalrådsmøde – august 2015

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 24. august 2015 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Udvikling af bibliotek/deltagelse fra biblioteket 7 Nabohjælp 8 Affaldsplaner 9 Lokalhistorie 10 Idéer til arbejdsområder 11 Næste møder 12 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 24 / 8 2015 Til stede: Peter, Curtie, Marie-Louise, Bent, Lis, Tilhører Merete, 2 rep. fra biblioteket Malene, Karen Afbud: Irene, Poul, Aksel, Henny Dagsorden 1 Valg af ordstyrer Marie-Louise 2 Indlæg fra tilhørerne Forespørgsel om hvorvidt [...]