Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 24. august 2015 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Udvikling af bibliotek/deltagelse fra biblioteket

7 Nabohjælp

8 Affaldsplaner

9 Lokalhistorie

10 Idéer til arbejdsområder

11 Næste møder

12 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 24 / 8 2015

Til stede: Peter, Curtie, Marie-Louise, Bent, Lis, Tilhører Merete, 2 rep. fra biblioteket Malene, Karen

Afbud: Irene, Poul, Aksel, Henny

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer

Marie-Louise

2 Indlæg fra tilhørerne

Forespørgsel om hvorvidt pensionistforeningerne havde stillet sig ti,l at få alternativer

i.s.f. huset på Marievej – der har ikke vist sig nogen interesse

3 Godkendelse af ref

Godkendt

4 Siden sidst v formanden

Tilmelding til stormødet 12/9 Peter, Curtie, Bent, Lis deltager

Bent lavet et udkast til læserbrev omkring vejudbygning i fremtiden. Peter udbygger det lidt, inden

det sendes til avisen

Poloshirts bestilles – klar til stormødet 12/9

Alle takkede for en god skovtur

5 Fra kassereren

29.608 – kr på kontoen – ellers intet

6 Udvikling af bibliotek (2 repr. deltager)

Malene & Karen fra biblioteket fortalte om bibliotekernes opgaver. Fensmark er valgt som hovedaktør

inden for børne-/ungeaktiviteter

De skal samarbejde med Hg.skolen omkring biblioteksaktiviteter

Der er løbende evaluering af de aktiviteter der foregår

Bred snak om Borgerservice – digitalisering og brugen af servicen

Der sker en prioritering i arbejdet, der foregår på biblioteket

7 Nabohjælp

Droppes p.g.a. grundejerforeningernes egen indsats

8 Affaldsplaner

Præsentation af haveaffaldsindsamlingen. Positivt forløb. Efter evaluering af projektet, skal

der fortsættes med at arbejde med yderligere kildesortering

9 Lokalhistorie

Intet nyt – har holdt pause tages op igen

10 Ideer til arbejdsområder

Afventer indtil videre

11 Evt.

Peter kontakter Sangill for at få lavet visitkort for lokalrådet (a`la Fladså)

12 Næste møder

Ti 20/10 + on 25/11 kl 19.00 på biblioteket

Ref. Lis