Lokalrådsmøde – oktober 2015

oktober2015 Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 evaluering af stormøde 7 Fensmark bypark 8 Affaldsplaner 9 Høring om ny skolestruktur 10 Høring om planstrategien 11 Parkering Platanvej 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møder 14 Evt. Referat fra lokalrådsmøde 20 /10 – 2015 Til stede: Peter, Marie-Louise, Poul, Henny, Bent, Curtie, Irene, Lis Afbud: Aksel 1 Ordstyrer Marie-Louise 2 Indlæg fra tilhørerne Intet – ingen fremmødte 3 Godkendelse [...]