Lokalrådsmøde – november 2015

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Onsdag d. 25. november 2015 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 fra Rislev 7 Fensmark bypark 8 Affaldsplaner 9 Høring om planstrategien 10 trafiksituationen 11 Idéer til arbejdsområder 12 Næste møder 13 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 25 – 11 – 2015 Til stede: Peter, Marie-Louise, Henny, Poul, Aksel, Curtie, Irene, Bent, Lis Afbud: Ingen 1 Valg af ordstyrer Marie-Louise 2 Indlæg fra tilhørere Intet – ingen tilhørere 3 Godkendelse af referat Godkendt [...]