Lokalrådsmøde – januar 2016

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 25. januar 2016 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 fra Rislev 7 Fensmark bypark 8 Affaldsplaner 9 generalforsamling 10 Idéer til arbejdsområder 11 Næste møder 12 Evt. Referat fra bestyrelsesmøde 25/1 – 2016 Til stede: Peter, Poul, Henny, Bent, Curtie, Irene, Lis Tilhørere: Lars, Leif Afbud: Marie-Louise, Aksel Dagsorden 1 Valg af ordstyrer Irene 2 Indlæg fra tilhørere Interesse i mødet og det arbejde lokalrådet arbejder med 3 Godkendelse [...]