Lokalrådsmøde – april 2016

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 fra Rislev 7 Fensmark bypark 8 Affaldsplaner 9 Generalforsamling 10 Trafikforbedringer 11 genoptræning 12 Idéer til arbejdsområder 13 Næste møder 14 Evt. Ref. Lokalrådsmøde 12/4 – 2016 Til stede: Marie-Louise, Poul, Knud, Bent, Curtie, Peter, Lis Afbud: Irene 1 Valg af ordstyrer Poul 2 Indlæg fra tilhørere Intet. Ingen til stede 3 Godkendelse af ref fra generalforsamling Godkendt 4 Siden sidst v [...]