Lokalrådsmøde – maj 2016

2016maj Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Affaldsplaner 7 Placering af ”Satellitten” 8 Genoptræning 9 Bibliotek 10 borgermøde 11 Næste møder 12 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde onsdag 18/5 – 2016 Til stede: Peter, Curtie, Jens, Bent, Marie-Louise, Lis Afbud: Poul, Irene, Knud 1 Valg af ordstyrer Curtie 2 Indlæg fra tilhørere Intet, da ingen var mødt op 3 Godkendelse af referat fra 24/4 Godkendt 4 Siden [...]