Borgmester Carsten Rasmussen

Teknisk Udvalg

Fensmark, den 2. september 2016

Skulptur Satelitten

På lokalrådsmødet i aftes drøftede vi Teknisk Udvalgs afvisning af vort forslag til placering af skulpturen Satelitten. Vi fik af borgmesteren i opdrag at pege på en placering af denne, og valgte så rundkørslen på Holmegaardsvej/Glasværksvej. Det gjorde vi, da der tidligere er udarbejdet et projekt med placering af kunstværk, en glaspagode af Torben Jørgensen, på dette sted. At kunstværket ikke blev opstillet skyldtes prisen.

Baggrunden for afvisningen er noget mærkelig. Da der var VM i håndbold var det ikke noget problem med at placere et håndboldmål midt i rundkørslen – nogle troede i første omgang, det var drengestreger. Vi er også lige blevet bedt om at komme med input til ”Mærk kulturen i Næstved”. Det undrer os, at Næstved har den holdning til kunst i rundkørsler; mange andre byer rundt om i landet bruger kunst i rundkørsler som indgang til byen.

Vi vil derfor anmode om, at sagen tages op til fornyet drøftelse.

Såfremt kommunen fastholder deres standpunkt, vil vi gerne have borgmesteren og/eller udvalgsformanden til at komme til borgermødet i Holmegaardhallen og der redegøre for sagen.

Med venlig hilsen

Peter Jensen