Lokalrådsmøde – november 2016

2016november Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 8. november 2016 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Affaldsplaner 7 Evaluering af borgermøde 8 Kunstplacering Satellitten 9 2minus1-vej i Stenskoven 10 Høringssvar til lokalplan 068 11 Næste møder 12 Evt. Referat fra bestyrelsesmødet 8 – 11 – 2016 Til stede: Bent, Curtie, Peter, Marie-Louise, Poul, Lis Afbud: Jens, Irene, Knud Dagsorden: 1 Valg af ordstyrer Poul 2 Indlæg fra tilhørere Intet – ingen til stede 3 Godkendelse [...]