Lokalrådmøde – maj 2017

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Demonstration af Fensmark-app 7 Evaluering generalforsamling 8 Referat fra formandsmøde 26. april 9 Bosætningsambassadører 10 Vælgermøde i efteråret 11 Næste møder 12 Evt. Referat fra lokalrådsmøde 2 – 5 – 2017 Til stede: Marie-Louise, Peter, Curtie, Poul, Jens, Lis Afbud: Irene, Bent, Lars 6 Fensmark- app Mødet åbnede med et indlæg fra Kent Bonde der orienterede / demonstrerede om mulighederne [...]