Lokalrådsmøde – august 2017

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 21. august 2017 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Vælgermøde i efteråret 7 Stormøde i Skelby 8 EU-charter 9 Ansøgning fra Galleri Dragehøj 10 Næste møder 11 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 21 / 8 – 2017 Til stede: Lars, Marie-Louise, Peter, Bent, Leif(grundejerforeningen), Poul, Curtie, Lis Afbud: Jens, Irene 1 Valg af ordstyrer Marie-Louise 2 Indlæg fra tilhørere Byparken v. Leif Snak om behov for at få informationer [...]