Lokalrådsmøde – oktober 2017

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Vælgermøde i efteråret 7 Stormøde i Skelby 8 Møde om Byparken 9 Næste møder 10 Evt. Referat af bestyrelsesmødet 10/10 2017 Til stede: Bent, Curtie, Peter, Marie-Louise, Poul. Lis Afbud: Lars, Jens, Irene 1 Valg af ordstyrer Poul 2 Indlæg fra tilhørerne Intet. Ingen til stede 3 Godkendelse af referat fra 21/8 Godkendt 4 Siden sidst v formanden [...]