Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Vælgermøde i efteråret

7 Stormøde i Skelby

8 Møde om Byparken

9 Næste møder

10 Evt.

Referat af bestyrelsesmødet 10/10 2017

Til stede: Bent, Curtie, Peter, Marie-Louise, Poul. Lis

Afbud: Lars, Jens, Irene

1 Valg af ordstyrer

Poul

2 Indlæg fra tilhørerne

Intet. Ingen til stede

3 Godkendelse af referat fra 21/8

Godkendt

4 Siden sidst v formanden

Tilbud om kuglepenne med Lokalråd på, blå, accepteret (50stk+ 50 gratis) Pris 625,-kr

5 Fra kassereren

31.389,- kr

6 Vælgermøde i efteråret

Invitation til vælgermødet. DD accept fra 7 af de indbudte partier. Vi skal være forberedt med

spørgsmål til paneldeltagerne

Hvilke visioner / ideer har du til områderne uden for ”bymuren” Gadelys på vejene bl.a. på

Maglebjergbakken o. a. s. Kultur / idræt / skoler

Curtie undersøger med lyd i Hallen (mikrofoner)

Marie-Louise er mødeleder (Peter i panelet

Vi mødes hos Peter mandag 16/10 kl 19.00, hvor vi vil diskutere, hvilke spørgsmål, vi skal have klar

7 Stormøde i Skelby

Lis supp. af Bent & Peter gav et ref af dagen og indholdet. Tåler gentagelse

8 Møde om Byparken

Et positivt møde, hvor der kom forskellige ting på bordet. Helle Jessen ville undersøge visse ting i

Forvaltningen. Afventer hvad der videre sker

Der deltog 3rep. fra grundejerforeningen ”Kildegården”

9 Næste møder

Torsdag 30 / 11 kl 19 – 21 på biblioteket

10 Evt

Plade med titel og kunstnernavn v. Satelitten er under udarbejdelse

Ref Lis