Lokalrådsmøde – november 2017

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Torsdag d. 30. november 2017 kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra tilhørere 3 godkendelse af referat 4 siden sidst v/formanden 5 fra kassereren 6 Vælgermødeevaluering 7 Fra mødet om Borgernært Politi 8 Samarbejde med ”Ny og gammel Fensmark” 9 EU-træf marts 18 10 Næste møder 11 Evt. Referat fra Lokalrådsmøde 30/11 – 17 Til stede: Peter, Jens, Marie-Louise, Lars, Bent, Curtie, Lis (2gæster) Tommy, Kevin Afbud: Poul, Irene 1Valg af ordstyrer Bent 2 Indlæg fra tilhørerne Opsummering af planerne omkring cykelsti gennem Stenskoven [...]