Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 eva. generalforsamling

7 eva. EU-træf marts 18

8 tryghedsambassadører

9 skolestrukturevaluering

10 Holmegaardsvej

11 belysningsplan

12 næste møder

13 evt.