Til Økonomiudvalget

Hvem bestemmer???

Da jeg for et par generationer siden fik undervisning i samfundsfag, lærte jeg, at i byer og sogne var det politikerne, der bestemte. Jeg har selv senere undervist mine elever i, at det er politikerne i byråd/kommunalbestyrelserne, der bestemmer. I den seneste tid er jeg kommet meget i tvivl, i hvert fald for Næstved. Jeg skal gerne opridse nogle af mine tvivlsområder.

I Teknisk Udvalgs møde 29. marts 16 pkt 76 A, et svar til Fensmark Lokalråd om nogle trafiksaneringsønsker. Svaret blafrer i vinden, for vi har i lokalrådet intet modtaget endnu. Måske godt det samme, for det indeholder visse ulovligheder; på Holmegaardsvej er der vejindsnævring med hævet vejbane, og det kræver skiltning, på Kilde Allé kræver samme ingen skiltning. Begge dele kan ikke være sande. Tinglyst deklaration om oversigtshjørner ved udkørsel fra Kilde Allè til Næstvedvej negligeres på den sydlige del. Inddragelse af offentlig grund incl. belysning får lov til at fortsætte, trods det, jeg har fremvist det for 2 forskellige ingeniører i henholdsvis november 15 og marts 16.
Jeg har for nylig set på lokalplanen, at samme beboer har sløjfet en offentlig sti(Lokalplan F 11.6, bilag 2).

Fra Omsorgsudvalget. I mail af 28. jan 16 forespørger jeg, om det er rigtigt, at genoptræning på Røjleparken skal nedlægges. 2. marts bliver jeg lover besked fra ældrechefen inden kl. 13.00 – kl. 22.30 meddeler jeg, at jeg intet har modtaget. 7. marts modtager jeg brev fra centerchef Nord om, at det er korrekt, at genoptræningen skal nedlægges. Mit prompte spørgsmål var: HVORFOR DET? Efter flere rykkere får jeg telefonisk at vide et par dage inde Bededag, at ældrechefen vil komme med en udbygget forklaring. Den venter jeg stadig på. 10. maj får jeg endelig en mail fra ældrechefen UDEN forklaring, men med nogle luftige ønsker om dialog. Jeg har selv været med til at udforme ”Bring de relevante i spil” men en dialog kræver jo lige, at vi bliver inviteret. Jeg skrev at vi gerne ville dialog, MEN ØNSKEDE STADIG SVAR PÅ HVORFOR GENOPTRÆNINGEN PÅ RØJLEPARKEN ER NEDLAGT. Siden da, intet.

På Biblioteksfronten kan nok også skrives end del; noget har været i dagspressen, andet ikke. Det værste er, at de arme bibliotekarer på Fensmark Bibliotek kan blive lagt for had, fordi de parerer ordrer. Hørte i forgårs om en ældre borger, der kom ud fra biblioteket frustreret og grædefærdig over afvisningen af et borgerserviceønske. Ved borgermødet i Holmegaardhallen for snart 2 år siden foreslog vi fra lokalrådets side, at borgerservice blev reduceret til 4 dage isf 5dage, men fik at vide, at der ville blive færre timer men alle dage. I dag kan du komme til ved tidsbestilling mandag!!!!! Andre dage henvises du til Glumsø!
På Fensmarks biblioteks hjemmeside står der højt og tydeligt, at der er DEN FÆLLES FOREDRAGSRÆKKE i samarbejde med bl.a. 3 menighedsråd – Dette har nu ikke været afholdt i 2 år.

Når I nu drøfter denne skrivelse, bedes I samtidig finde 3-5 mulige datoer for et borgermøde i Fensmark august/september, hvor I, måske sammen med et par udvalgsformænd, forklarer, hvorfor Udviklingscenter Fensmark afvikles. Kommuneplanen forklarer, hvad der er i et udviklingscenter.

Med venlig hilsen
Peter Jensen
Fensmark Lokalråd