Mandag d. 14. maj kl. 19-21 Fensmark Bibliotek

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. indlæg fra tilhørere
 3. godkendelse af referat fra sidste møde
 4. siden sidst ved formanden
 5. fra kassereren
 6. fra form møde med Kulturudvalget m.fl.
 7. fra Skolestrukturmødet
 8. tryghedsambassadører, møde på politigården
 9. hjemmesiden
 10. belysningsplan
 11. Sct Hans
 12. den nye dataforordning
 13. mail informatik
 14. næste møder
 15. evt.