skær26

Der er ingen tvivl om at udmeldingen om at lokalrådet ville undersøge mulighederne for at melde Fensmark ud af Næstved Kommune, har skabt debat.
Og det er jo debatten vi gerne vil, så den enkelte borger også bliver klar over hvad der foregår, men at medierne så blæser det op på den måde var jo bestemt ikke til at forudse.
PT undersøger vi tingene, og har bedt om at man fra Indenrigs ministeriets side, stiller det materiale, som dækker en sådan handling, til vores rådighed. Når vi har samlet tilstrækkelig information også om de økonomiske aspekter i sagen, så er det meningen at vi vil afholde et borgermøde, så vi kan informere borgerne om hvad vi har kunnet få oplysninger om, og på det grundlag vil vi så bede borgerne i Fensmark tage stilling til om vi skal forblive i Næstved Kommune, eller om vi skal finde fælles fodslag til at søge ud.
Om der vil være andre lokalområder i vores nærhed som vil slå sig sammen med os er jo sikkert tvivlsomt, men det vil nok komme frem hvis det skulle være tilfældet.
Det væsentlige lige nu er følgende: vi skal have samlet viden og oplysninger på flere niveau, så vi kan give Jer et sagligt grundlag at stemme ud fra.

Med venlig hilsen
Marie_Luise Rye Nielsen, Formand